Menighedsplejens generalforsamling 6. oktober

Udgivet tir d. 15. sep 2020, kl. 11:16
Nyheder

Dagsorden til menighedsplejens generalforsamling tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 11:15 – 12:15 i Sognegården, Dagligstuen

Alle medlemmer af folkekirken i Hørsholm Sogn samt sognebåndsløsere har stemmeret.

 Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår
  • Budget for indeværende regnskabsår
  • Vedtægter
  • Indkomne forslag*
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af 1 revisor
  • Valg af 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt

*Indkomne forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag den 22. september 2020 og skal sendes til: Benno Aulby, Lathyrusvej 9, 2970 Hørsholm eller på mail til: bennoaulby@gmail.com