Kirketjenere

Helle Lygum Espersen
Fridag: Mandag
Mobil 23 23 26 70
E-mail: helle.lygum.espersen@gmail.com

Tjelle Leth
Fridag: Fredag
Mobil 23 23 04 70
E-mail: tjelle@horsholmkirke.dk

Anne Sofie Coles
Mandag og fredag
Mobil 30 85 57 38
E-mail: annesofie.coles@horsholmkirke.dk


Fælles mail: kirketjener@horsholmkirke.dk