Menighedsrådet

Hørsholm Kirkes Menighedsråd

Menighedsrådet består af følgende medlemmer: Anelise Castenskiold; Ulla Hornstrup-Christensen, Jørgen Jørgensen, Marianne Møller, Mette Olufsen, Lars Pedersen, Sigrid Pedersen, Jørn Chjeffer Rasmussen, Jens Ring, Klaus Thiesen, Kenneth Tejdell, Britt Vinderslev, Edel Vinding Søndergaard,  Karsten Aakerlund,  sognepræst Andreas Thom, Nina Raunkjær, sognepræst Le Klint, sognepræst Hjørdis Kjærgaard. 

Formand Jens Ring, næstformand og kirkeværge Klaus Thiesen, kasserer Jørn Chjeffer Rasmussen, kontaktperson Birgitte Hammershøy.

Formand
Jens Ring                     

 

Næstformand
og Kirkeværge

Klaus Thiesen         
 

 
Kontaktperson

Birgitte Hammershøy

 


Kasserer
Jørn Chjeffer Rasmussen
(billede følger)
 

Ulla Hornstrup-
Christensen

Edel Vinding
Søndergaard
 

Sigrid Pedersen 

Karsten Aakerlund
(billede følger)

Mette Olufsen

Marianne Møller

Anelise Castenskjold
 


Jørgen Jørgensen
(billede følger)

Britt Vinderslev 
(billede følger)

Kenneth Tejdell
(billede følger)

Sognepræst
Nina Raunkjær

Sognepræst
Le Klint

Sognepræst
Hjørdis Kjærgaard (billede følger)

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed
Sognepræst
Andreas Thom 
(billede følger)

Ønsker du at kontakte Hørsholm Kirkes menighedsråd, kan du gøre dette ved at skrive en mail til 7451@sogn.dk
 

Udvalgene under menighedsrådet er: 

Kirkeudvalg:
Andreas Thom
Karsten Aakerlund
Jørgen Jørgensen
Mette Olufsen
Jørn Chjeffer Rasmussen
Marianne Møller
Kirketjener

Præsteboligudvalg
Karsten Aakerlund
Jørgen Jørgensen
Klaus Thiesen
Mette Olufsen
Jørn Chjeffer Rasmussen
Marianne Møller
Sigrid Pedersen

 

Aktivitetsudvalg
Organist Erik Hildebrandt-Nielsen (formand)
Karsten Aakerlund
Sigrid Pedersen 
Britt Vinderslev
Edel Vinding Søndergaard
Præsterne efter invitation

Personaleudvalg
Karsten Aakerlund
Anelise Castenskiold
Birgitte Hammershøy
Kenneth Tejdell
Klaus Thiesen
Sognepræst Nina Raunkjær

Økonomiudvalg
Jørn Chjeffer Rasmussen
Edel Vinding Søndergaard
Ulla Hornstrup-Christensen
Jørgen Jørgensen
Kenneth Tejdell

Kommunikationsudvalg
Kommunikationsmedarbejder Anne Sofie Coles
Anelise Castenskjold (formand)
Klaus Thiesen
Organist Erik Hildebrandt-Nielsen
Halfdan Bjørn-Haugbøl

Gudstjeneste- og liturgiudvalg
Præsterne 
Anelise Castenskiold
Ulla Hornstrup-Christensen
Marianne Møller
Britt Vinderslev

Menighedsplejen
På generalforsamlingen den 8. juni  2021 genvalgtes Edel Søndergaard og Birgitte Hammershøy for 1 år; Verner Søgaard blev valgt for 2 år og Sigrid Pedersen og Jørgen Jørgensen blev valgt for nuværende menighedsråds valgperiode. Disse 5 medlemmer udgør herefter bestyrelsen.

Udvalg for samarbejdet kirke/skole
Anelise Castenskiold
Ulla Hornstrup-Christensen
Britt Vinderslev

Medlemmer til bestyrelsen for korsamarbejdet
Marianne Møller
Jens Ring
Erik Hildebrandt-Nielsen

Medlemmer til bestyrelsen for Hørsholm Kirkegaard
Anelise Castenskiold
Ulla Hornstrup-Christensen
Karsten Aakerlund
Jens Ring

Valgbestyrelse og dennes formand
Jørgen Jørgensen (formand)
Karsten Aakerlund
Britt Venderslev