Mødedatoer for menighedsrådsmøder 2024

DATOER FOR MENIGHEDSRÅDSMØDER 2024:

  • Onsdag den 24. januar

  • Tirsdag den 27. februar

  • Onsdag den 20. marts

  • Tirsdag den 23. april

  • Tirsdag den 28. maj

  • Onsdag den 26. juni

  • Tirsdag den 30. juli (Beredskabsmødedag)
  • Onsdag den 28. august

  • Tirsdag den 24. september

  • Onsdag den 30. oktober

  • Onsdag den 27. november