Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Studiekredse

Efterår 2021

Det æstetiske, det etiske og det religiøse hos Kierkegaard v. Pia Søltoft

Lørdag 25. september, 30. oktober og 27. november  kl. 9.00-12.00. Der afsluttes med frokost kl. 12.00. Deltagerne får tilsendt 15-20 sider, som skal læses før hvert møde. Det er udvalgte tekster fra Enten-Eller og fra Kjerlighedens Gjerninger.

Pia Søltoft  indleder med et oplæg og herefter drøfter man 10 spørgsmål i grupper.  Der afsluttes med opsamling og spørgsmål.

Deltagerbetaling: 400.- kr. incl. frokost og kaffe. Tilmelding og yderligere oplysninger: Marianne Møller 21460628 eller mm@talon.dk

Knausgård og kristendommen

Sognepræst Nina Raunkjær byder til dialog om kristendommen med Knausgaard som samtalepartner
.
Torsdag 23. september kl. 19-21
Onsdag 27. oktober kl. 19-21
Tirsdag 23. november  kl. 19-21

Det er gratis at deltage. Tilmelding til Nina Raunkjær på nra@km.dk

Med udgangspunkt i Knausgårds fire små bøger "Om efteråret", "Om vinteren", "Om foråret" og "Om sommeren" bruger vi Knausgaard som samtalepartner med klip og oplæg fra andre af hans bøger. Læs gerne "Om efteråret" til første gang. 

Forår 2022

Året rundt i biblen og kirken  v.  Per Melhof 

Denne studiekreds vil med udgangspunkt i kirkeåret læse bibelske tekster og diskutere dem. 
Send gerne en mail pem@km.dk, hvis du vil høre nærmere.

Bibelen er en fascinerende samling af tekster med vidt forskellige og ofte ukendte forfattere. Teksterne er skrevet og samlet over formodentlig mere end 500 år. I sin helhed er den en vigtig del af grundlaget for den kristne kirke frem til vore dage. Bibelen rummer adskillige genrer: historiske skrifter, poetiske tekster, profetiske ordsamlinger, salmer, lovstof, breve og meget mere. Teksterne kan læses af alle, for Bibelen er oversat til de fleste sprog, og der er endda kommet en nudansk oversættelse i 2020, der i høj grad er i sproglig øjenhøjde også med den uerfarne bibellæser. Man kan læse teksterne hver for sig, bog for bog. Man kan læse teksterne som historiker, man kan læse dem som en hund efter gode fortællinger, man kan læse Bibelen, for det synes man, at man bør, man kan læse for sin fromheds skyld, og så kan man læse, fordi man skal prædike eller i kirke som kirkegænger på søndag.

Det sidste kan være meget frugtbart: at læse af de bibelske tekster, sådan som de er udvalgt til og læst ved årets mange forskellige gudstjenester. Længe før de yngste tekster i Bibelen blev skrevet, holdt man gudstjenester, og man fik hurtigt et kirkeår, hvor man fejrede flere af de helligdage, som vi også kender: jul, påske, pinse etc. På den måde fik man allerede i det andet århundrede en samling af tekster til de enkelte søn- og helligdage; kendt i vore dage som første tekstrække, dvs. de tekster, som er forordnede som læsning ved alle årets faste gudstjenester på søn- og helligdage. Tekstrækken er ændret og modifceret siden det 2. århundrede, men grundstrukturen og en stor del af teksterne har hele vejen igennem haft den placering på året, som vi kender i dag. Helligdagene og søndagenes særpræg er ikke tilfældigt. Der er jødiske helligdage, der videreføres i den kristne gudstjeneste, og årstiderne spiller en ikke uvæsentlig rolle for dem, selvom helligdagen også får en specifik nytolkning i sammenhæng med fortællingen om Jesus og de første kristne.

Vi læser bibelske tekster i den sammenhæng, kirkeåret giver. Det giver en række interessante bidrag til læsningerne.  Vi vil dele læsefrugter og særligt se efter, hvordan tekstvalget er begrundet, og hvad tekstvalget bidrager med til forståelsen af årets søn- og helligdage. Vi vil nøjes med de tre foreslåede læsninger til hver søndag, dvs. en læsning fra Det gamle Testamente (lektie) og de to læsninger fra Det nye Testamente (epistel og evanglietekst). For hver sødndag vil vi forsøge at pejle os ind på de temaer og dermed de prædikenmuligheder, vi kan få øje på! Vi vil læse teksterne efter den autorisrede oversættelse, som også er den, der læses højt ved gudstjenesterne. Men man må gerne læse parallelt i andre oversættelser. Tekstudvalget kan findes i nyere, autoriserede salmebøger. Men man kan også finde oversigter på nettet.

Vi mødes i konfirmandstuen på Sdr. Jagtvej 1. Indgang gennem den grønne port. Tidspunktet er samme hver gang: kl. 19-21. Det er gratis at deltage.

 

 

 

Studiekredse