Plejehjemsgudstjenester

Kirke kommer af det græske ord "ekklesia", som betyder forsamling. Det vil sige, at kirken er der, hvor der bliver forkyndt kristendom. Kirken er os levende mennesker, der deltager i gudstjenesten, mere end det er de døde mursten.
To gange om måneden afholder vi gudstjeneste på to af kommunens plejehjem. Vi hører tekster,  klaverspil og synger salmer, beder Fadervor og andre bønner og får lyst velsignelsen, som vi plejer til gudstjenesterne i Hørsholm Kirke. Gudstjenesten er åben for alle beboere, personale og pårørende. 

Kan du ikke være der som pårørende, kan du huske dine nærmeste på tjenesten, som mange har stor glæde af . Det gælder også de demente, for ofte sidder trosbekendelsen, salmerne og Fadervor nærmest på rygmarven, hvis beboerne har gået i kirke i deres aktive liv.

Breelteparken

Hørsholm Kirke afholder gudstjenester på Breelteparken
den 1. onsdag i måneden kl. 14.30 – undtagen i juli, august og december, dog den 24. december kl. 10.

Sophielund

Der afholdes gudstjeneste på Sophielund, kælderen den 2. onsdag i måneden kl. 14.00, undtagen juli, august og december.

Plejehjemsgudstjenester