Menighedsrådet

Hørsholm Kirkes Menighedsråd

I november 2020 konstituerede det nye menighedsråd sig. 

Menighedsrådet består af følgende medlemmer: Anelise Castenskiold; Ulla Hornstrup-Christensen, Jørgen Jørgensen, Marianne Møller, Mette Olufsen, Birgitte Hammersøy, Sigrid Pedersen, Jørn Chjeffer Rasmussen, Jens Ring, Klaus Thiesen, Kenneth Tejdell, Britt Vinderslev, Edel Vinding Søndergaard,  Karsten Aakerlund,  sognepræst Andreas Thom, Nina Raunkjær, sognepræst Le Klint, sognepræst Kristian von Späth. 

Til de lovpligtige poster er valgt: formand Jens Ring, næstformand og kirkeværge Klaus Thiesen, kasserer Jørn Chjeffer Rasmussen, kontaktperson Birgitte Hammershøy.

Jens Ring 

Formand

Klaus Thiesen   

Næstformand og Kirkeværge

Jørn Chjeffer Rasmussen

Kasserer

Birgitte Hammershøy

Kontaktperson

Ulla Hornstrup-Christensen

Edel Vinding Søndergaard

Sigrid Pedersen 

Karsten Aakerlund

Mette Olufsen

Marianne Moller

Anelise Castenskjold

Jørgen Jørgensen

Britt Vinderslev 

Kenneth Tejdell

Nina Raunkjær

Sognepræst

Le Klint

Sognepræst

Hjørdis Kjærgaard

Sognepræst

Andreas Thom 

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed
Sognepræst

Ønsker du at kontakte Hørsholm Kirkes menighedsråd, kan du gøre dette ved at skrive en mail til 7451@sogn.dk

Udvalgene under menighedsrådet er

Kirkeudvalg

Jørgen Jørgensen (formand)
Sognepræst Andreas Thom
Karsten Aakerlund
Sigrid Pedersen
Mette Olufsen
Jørn Chjeffer Rasmussen
Tjelle leth (kirketjener)

Kirkeværge Klaus Thiesen inviteres til alle møder 

Sogne- og Præstegårdsudvalg

Jørgen Jørgensen (formand)

Klaus Thiesen
Mette Olufsen
Karsten Aakerlund
Jørn Chjeffer Rasmussen
Sigrid Pedersen
Tjelle Leth (kirketjener)

Sognepræst Andreas Thom inviteres til møder vedr. sognegården og kirken)

Aktivitetsudvalg

Organist Erik Hildebrandt-Nielsen (formand)
Karsten Aakerlund
Sigrid Pedersen 
Britt Vinderslev
Edel Vinding Søndergaard

Anne Sofie Coles  (kommunikationsmedarbejder)
Præsterne efter invitation

Personaleudvalg

Birgitte Hammershøy (formand)

Karsten Aakerlund
Anelise Castenskiold
Kenneth Tejdell
Klaus Thiesen
Sognepræst Nina Raunkjær

Sognepræst Andreas Thom

Økonomiudvalg

Jørn Chjeffer Rasmussen (formand)
Edel Vinding Søndergaard
Ulla Hornstrup-Christensen
Jørgen Jørgensen
Kenneth Tejdell

BrittVinderslev

Sognepræst Andreas Thom

Birgitte Hammershøy

Kommunikationsudvalg

Anelise Castenskjold (formand)
Anne Sofie Coles (kom. medarbeder)

Klaus Thiesen
Organist Erik Hildebrandt-Nielsen
Halfdan Bjørn-Haugbøl (kordegn)
Sognepræst Le Klint
Sognepræst Nina Raunkjær
Sognepræst Andreas Thom

Gudstjeneste- og liturgiudvalg

Sognepræst Le Klint
Sognepræst Nina Raunkjær
Sognepræst Andreas Thom
Anelise Castenskiold
Ulla Hornstrup-Christensen
Britt Vinderslev

Menighedsplejen

Verner Søgaard (formand)

Jørgen Jørgensen (næstformand)

Edel Søndergaard
Sigrid Pedersen
Præsterne inviteres til møderne. 

Udvalg for samarbejdet kirke/skole

Anelise Castenskiold
Ulla Hornstrup-Christensen
Britt Vinderslev

Medlemmer til bestyrelsen for korsamarbejdet

Ulla Hornstrup
Jens Ring
Erik Hildebrandt-Nielsen

Medlemmer fra Hørsholm Menighedsråd i  bestyrelsen for Hørsholm Kirkegaard

Anelise Castenskiold
Ulla Hornstrup-Christensen
Karsten Aakerlund
Edel Søndergaard

Hørsholm Kirkegård drives i fællesskab af Hørsholm, Rungsted og Kokkedal sogne.
Formand for bestyrelsen er Erling Højsgaard

Valgbestyrelse 

Jørgen Jørgensen (formand)
Karsten Aakerlund
Britt Venderslev