Menighedspleje

Hørsholm Sogns Menighedspleje blev oprettet i 1978. Menighedsplejen har til formål at hjælpe socialt udsatte i Hørsholm Sogn, som har brug for akut økonomisk hjælp, økonomisk støtte til konfirmation, julehjælp etc.

I 2017 fik menighedsplejen et økonomisk tilskud fra Hørsholm Menighedshus’ fond, der har gjort det muligt for menighedsplejen at indlede et samarbejde med Hørsholm Kommune om at yde økonomisk hjælp (maksimalt 1.000 kr.) til borgere i Hørsholm Kommune, som enten Hjemmeplejen, Social- sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen eller Jobcenteret vurderer har behov for akut hjælp.  

Man kan høre mere om, hvordan man ansøger om hjælp fra menighedsplejen ved enten at kontakte en af Hørsholm Kirkes præster Nina Raunkjær (nra@km.dk), Andreas Thom (atho@km.dk) eller Le Klint (lekl@km.dk) eller man kan kontakte menighedsplejens formand Verner Søgaard.

Lige fra den kristne kirkes allerførste begyndelse har det været en selvfølgelig del af menighedens arbejde at hjælpe dem, der var i nød: mætte de sultne, give pleje til gamle og syge, samle tøj til dem der manglede det mest nødvendige. Det var der nok også andre, der gjorde, men det, der især blev bemærket med undren af det omgivende ikke kristne samfund, var, at de kristne hjalp alle, der havde behov for hjælp uden at skele til, om de var trosfæller eller ej. Alle mennesker var skabt i Guds billede og skulle hjælpes, når de trængte.

Der har altid været fattige og sultne og syge, og det vil der nok blive ved med at være. Herhjemme plejer vi at fortælle hinanden, at vi er landet, hvor "få har for meget og færre for lidt". Om gamle Grundtvigs ord også gælder for Hørsholm sogn, er nok mere usikkert. I hvert fald kunne en analyse af forholdene i sognet udført for godt et år siden afsløre, at mange familier levede i en grad af fattigdom, der kom som en overraskelse for de fleste.  Dertil kommer, at fattigdommen altid er relativ: det er aldrig morsomt at være fattig, men det er særlig slemt, hvis man er det i en i øvrigt rig kommune. Intet tyder på, at disse menneskers vilkår er blevet bedre siden da, og derfor er det dem, Hørsholm sogns menighedspleje vil styrke indsatsen overfor.

Hidtil har hjælpen fortrinsvis bestået i julehjælp, hvor de trængende via ansøgningsskema, har søgt om økonomisk hjælp, eller i akutte tilfælde, hvor hjælpen er formidlet via præsterne. Som noget nyt forsøger vi nu i samarbejde med kommunen at få kontakt med alle dem, der af den ene eller anden grund ikke henvender sig. 

Og til sidst: Skulle nu opgaven vokse sig større end vi i øjeblikket kan overskue, håber vi, at vi til den tid kan skaffe frivillige til at give en hånd med.

Bestyrelsen Hørsholm Kirkes Menighedspleje:

 Verner Søgaard (formand), Jørgen Jørgensen (næstformad), Sigrid Pedersen og Edel Søndergaard 

Verner Søgaard

Formand

tlf. 30 45 14 11

Jørgen Jørgensen

Næstformand

E-mail: Joergen4joergensen4@gmail.com

tlf. 40 13 77 69 el. 45 76 62 98

Edel Søndergaard

Kasserer

E-mail: edel.soendergaard@gmail.com

tlf.30 70 54 20

Præster:

Kirkebogsførende sognepræst. E-mail: atho@km.dk / tlf. 30 85 57 36

Le Klint

Sognepræst

E-mail:  lekl@km.dk

tlf. 30 85 57 37

Nina Raunkjær

Sognepræst

E-mail: nra@km.dk

tlf. 30 85 57 39

Øvrige medlemmer:

Sigrid Pedersen

Email: sisseoglars@gmail.com

tlf. 45 86 03 86