Kirken

Kirken er en nyklassicistisk bygning: Hvidkalket med letvalmet tag af  sortglaserede sten og med apsis mod syd p.g.a. byplanen.

 

Kirkerummet har store rundbuede vinduer, medens trappe- og birummenes vinduer er retkantede. Kirkerummet er aflangt med gallerier (pulpiturer) -båret af doriske søjlerlangs skibets sider. Søjlernes udtryk gentages i balustrene til pulpiturets rækværk.

 

Tre trappetrin fører op til koret, hvorfra endnu tre plus et trin fører op til alteret. Endevæggen der er rundbueformet med et kuppelhvælvet loft over. I modsatte ende af kirken på højde med galleriet findes kirkens orgel. Af sparehensyn udførtes kun de to mindre tøndehvælv med antikt kassettemønster, mens det store tøndehvælv over skibet og altemichens kvartkugle måtte undvære dette.

 

Gulvet er belagt med forskellige stentyper:

 

Våbenhuset: sandsten fra Bornholm.

 

Skibet: grå og røde ølandssten fra Sverige.

 

Sideskibene: gule sandstensbånd.

 

Kor: grå og hvide marmorfliser.

 

Apsis: sorte og hvide marmorfliser.

 

På pulpituret: træplanker.

 

Kirkebænkene i skibet og sideskibene er fra 1985, mens der på pulpituret findes de til kirken oprindelig fremstillede kirkebænke.

 

Belysningen i kirken er designet af arkitekt Vilhelm Wohlert.

 

Kirken bruges ofte aften og nat til musikoptagelse på grund af den fine akustik.