Fødsel og navngivning

Fødselsregistrering

Jordemoderen indberetter barnets fødsel elektronisk, som derefter bliver behandlet af moderens bopælssogn.

Fødsel uden jordemoder:

Hvis der ikke har været en jordemor til stede ved fødslen, er det normalt moren selv, som anmelder fødslen. Det sker på en papirblanket: Fødselsanmeldelse Blanketten findes også på www.borger.dk i artiklen Fødselsanmeldelse.
Blanketten sendes eller indleveres til morens bopælssogn

For forældre, der ved barnets fødsel ikke er gift, kan forældrene opnå fælles forældremyndighed ved at indgive en digital anmeldelse på www.borger.dk senest en måned efter barnest fødsel. Hvis tidsfristen ikke bliver overholdt, bliver faderskabssagen sendt til Familieretshuset, som vil tage kontakt til barnets mor

Navngivning

Dette gøres ved at forældrene går ind på www.borger.dk og navngiver. Husk at begge forældre skal signere.
Familiestyrelsens lister over godkendte fornavne kan ses på www.familiestyrelsen.dk.