Ind- og udmeldelse i Folkekirken

Optagelse i Folkekirken

Optagelse i Folkekirken sker sædvanligvis ved dåb.

Anden kristen dåb en Folkekirkedåben kan godt ligge til grund for optagelse i Den danske Folkekirke, men skal da forudgås af samtale med en af sognets præster.

Man kan ligeledes optages i Folkekirken ved konfirmation – forudsat man er kristent døbt i en anden kirke end Folkekirken.

Sluttelig kan man søge om genoptagelse i Folkekirken – efter en udmeldelse – ved samtale med en af sognets præster.

Formular ved samtale med præsten underskrives og kontoret udfærdiger ny fødsels- og dåbsattest som attestation for medlemskabet.

Udmeldelse af Folkekirken

Hvis man ønsker at melde sig ud af Folkekirken kan man skrive det og sende via den sikre formular på følgende link:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7451

Eller man kan sende et brev med oplysning af navn, adresse og  cpr.nr. til Kirkekontoret.

Man modtager ny fødsels- og dåbsattest, hvor der i anmærkningsrubrikken er dato for udmeldelse.