Navneændring

Navneændring foretages af kirkekontoret i bopælssognet

 

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn digitalt via nemID på www.borger.dk.  Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre signere ansøgningen.

 

For et barn mellem 15-18 år skal barnet  med sit NemId medsignere ansøgningen. Det skal være en forælder, som starter ansøgningen, og så skal evt. anden forældremyndighedsindehaver også signere ansøgningen.

 

For et barn mellem 12-14 år skal barnet selv underskrive på ansøgningen. På Borger.dk kan barnet skrive under i et felt med en mus eller med en finger, hvis de har trykfølsom skærm på deres computer. forældrene skal huske at få barnet til at skrive under, mens de selv er logget på Borger.dk - barnet kan ikke selv logge ind og signere.

 

For et barn mellem 7-11 år skal barnet høres. Dette sker ved en personlig samtale efter aftale på kirkekontoret. Barnet kan have en voksen ledsager med, dog ikke med familierelationer. 

 

Gælder navneændringen for et barn, hvor mor eller far har eneforældremyndighed, og den anden forælder har navnelighed med barnet, skal forælderen høres i sagen. Bopælssognet videresender navneændringen til Familieretshuset, som foretager sagsbehandlingen.

 

Der skal betales for navneændringer:

 

Læs på familiestyrelsens side om betaling på www.familiestyrelsen.dk/samliv/navne/

Pr. 1. januar 2022 udgør gebyret 519 kr.

  • betalingen foregår elektronisk ved ansøgningen på Borger.dk 

Du skal have betalt gebyret, inden du sender ansøgningen!

Klage:

Ønsker en borger at klage over afgørelsen på en navnesag, skal klagen sendes til bopælssognet, som videresender klagen til Familieretshuset.